ULTIMELE ACTUALIZĂRI

 

Rezultatul probei interviu a concursului de ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad professional debutant la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea organizat în data de
16 decembrie 2020, ora 13.00

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea organizat în data de 16 Decembrie 2020, ora 10.00.

ANUNT: privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul financiar contabil buget din cadrul  Primăriei comunei Obrejița, organizat în data de 16 Decembrie 2020 (proba scrisă). Pentru mai multe detalii vedeți documentul de mai jos.

ANUNT: Primaria comunei Obrejița – Judetul Vrancea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentului financiar contabil buget. Pentru mai multe detalii vedeți documentul de mai jos.


În conformitate cu programul de control audit pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 656/17.12.2019, în perioada 26.3. – 6.5.2020 s-a efectuat la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Obrejița acțiunea de audit financiar pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. Pentru mai multe detalii vedeți documentul de mai jos.


Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier clasa I grad profesional debutant Compartimentul agricol


Rezultatul la proba interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea din data de 13 mai 2020.
Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos:


Rezultatul la proba scrisa la concursul de recrutare în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea din data de 13 mai 2020.
Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos:


În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu dispozițiile art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare, comisia de concurs  constituită în baza Dispoziției primarului  nr. 44 din 07 aprilie 2020, s-a intrunit în data de 06.05.2020 în vederea selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în data de 13.05.2020 pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată. a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentul agricol din cadrul Primăriei comunei Obrejița – Județul Vrancea.
În termenul de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs, respectiv în perioada  09 aprilie 2020 -28 aprilie 2020, a fost depus și înregistrat la registratura instituției  un dosar de înscriere la concurs.
Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos:


În conformitate cu prevederile art. 618 alin (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codui administrativ, Primăria comunei Obrejiţa – Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant al Compartimentului agricol, Concursul de recrutare se desfăşoară la sediul instituţiei din Comuna Obrejiţa, judeţul Vrancea şi constă in 3 probe succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de inscriere: in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 29 aprilie 2020 – 06 mai 2020;
 2. proba scrisă: 13 mai 2020 ora 10:00.
 3. interviul – data și ora interviului se afişează odată eu rezultatele la proba serisă, cu incadrarea in termenul de maximum 5 zile luerătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos:


Raport final al concursului pentru funcția publică de execuție consilier clasa I grad profesional superior


Rezultatul probei interviu a concursului de ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primariei comunei Obrejița, judetul Vrancea


Rezultatul probei scrise a concursului de ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea organizat în data de 17 martie 2020, ora 10.00.


Proces-verbal de afișare a rezultatului selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17 martie 2020, ora 10.00, proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.


Raport final al concursului pentru funcția publică de execuție vacantă de secretar general al comunei.


Rezultatul probei interviu la concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacante de secretar general al comunei Obrejița din data 28.02.2020


Rezultatul probei scrise la concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacante de secretar al comunei, din data de 21 februarie 2020, ora 10:00.


Proces- verbal de afișare a rezultatului selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 21 februarie 2020, ora 10.00, proba scrisa, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de secretar al comunei.


În conformitate cu prevederile art. 618 alin (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Primăria comunei Obrejița organizează, în data de 17 martie 2020, ora 10:00, concursul (proba scrisă) de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.
Pentru mai multe detalii accesați documentele de mai jos.


Anunț privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 15, începand cu data de 05.02.2020, pe o perioada de 60 de zile, la sediul primariei Obrejita, conform art. 14 alin. (1) 9i (2) din Legea cadastrului și a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare.


Proiect de buget pe anul 2020

În data de 22.01.2020 au fost afișate la sediul Primăriei comunei Obreiita,
județul Vrancea, următoarele:

 • anunțul privind proiectul de buget al comunei Obrejița, pe anul 2020
  si estimările pentru anii 2021 – 2023;
 • propuneri venituri buget 2020 – secțiunea funcționare;
 • propuneri cheltuieli buget 2020 – secțiunea funcționare;
 • propuneri venituri buget 2020 – secțiunea dezvoltare;
 • propuneri cheltuieli buget 2020 – secțiunea dezvoltare.

  Pentru mai multe detalii consultați fișierul pdf de mai jos:


Anunţ privind concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Obrejița. În atașamentul de mai jos este inclus anunțul, calendarul de examinare, bibliografia și fișa postului. 


Anunț privind rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Obrejița, organizat în data de 30 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 10:00 


Anunț privind rezultatele la interviul examenului organizat în data de 30 decembrie 2019, ora 12.00 pentru promovarea într-un grad profesional superior celui deținut, a unui funcţionar public din cadrul din cadrul aparatului de specialitate al primarului
com. Obrejița, jud.Vrancea


Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul Primăriei Obrejița, din data de 30.12.2019


Anunț privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Primăriei Obrejița, județul Vrancea, din data de 30.12.2019.


Anunț privind examenul de promovare in clasa a unui functionar din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara. 


Anunț privind examenul de promovare grad – pofesional, denumire functie – consilier, grad profesional – principal, grad profesional pt care se organizeaza examenul – superior. PREZENTARE

Comuna Obrejița se află în extremitatea sudică a județului, la limita cu județul Buzău, pe malurile râului Slimnic, aproape de orașul Râmnicu Sărat. Este străbătut de șoseaua națională DN2, care leagă Focșaniul de Buzău. La Obrejița, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ202E, care o leagă spre nord-vest de Tâmboești și Bordești și spre est de Sihlea și mai departe în județul Buzău de Râmnicelu.

Demografie

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Obrejița se ridică la 1.583 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.556 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,15%), cu o minoritate de romi (1,07%). Pentru 2,78% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,65%). Pentru 2,78% din populație, nu este cunoscută

Istorie

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, comuna Obrejița nu exista, satul Obrejița făcând parte din comuna Slobozia, plasa Marginea de Sus, județul Râmnicu Sărat. Ea a fost înființată în 1931, având atunci în compunere satele Obrejița și Slimnic. În 1950, a trecut în administrarea raionului Râmnicu Sărat din regiunea Buzău și apoi (după 1952) din regiunea Ploiești, fiind la un moment dat desființată și inclusă în comuna Tâmboești, înainte ca aceasta să fie transferată în 1968 la județul Vrancea. Comuna Obrejița a fost reînființată în 2004 în forma actuală (satul Slimnic rămânând, de această dată, la comuna Tâmboești).
Singurul obiectiv din comuna Obrejița inclus în lista monumentelor istorice din județul Vrancea ca monument de interes local este monumentul eroilor din Primul Război Mondial aflat în incinta bisericii. Clasificat ca monument memorial sau funerar, acesta a fost ridicat în 1938.