Primăria Comunei Obrejiţa aduce la cunoştinţă urmatoarele proiecte de acte normative:


Anunț privind publicarea proiectului de buget al comunei Obrejița pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 2022, în vederea dezbaterii publice a acestuia.


Anunț privind afișarea la sediul Primăriei comunei Obrejița precum și publicarea pe site-ul http://obrejita.ro/ a proiectului de hotarâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din extravilanul comunei Obrejița.


Anunț privind publicarea proiectului de hotărâre a trecerii imobilului – cladire în suprafață construită de 139 mp, situat în tarla 3, parcela 74, din domeniul public al comunei Obrejita, în domeniul privat al comunei Obrejița, în vederea demolării pentru dezbaterea publică a acestuia.


Anunț privind publicarea proiectului de buget al comunei Obrejița pentru anul 2018 în vederea dezbaterii publice a acestuia


Anunț privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 aplicabile la nivelul comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea. Iniţiator, Pardos Nicu, primarul comunei Obrejiţa
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale instituite în vederea funcţionării unor servicii publice înfiinţate la nivelul comunei Obrejița, judeţul Vrancea pentru anul 2018.  Iniţiator, Pardos Nicu, primarul comunei Obrejiţa
    Proiectele de acte normative au fost afişate la sediul instituţiei în data de 30 octombrie 2017.
    În termen de 30 de zile de la afişarea prezentului anunţ cei interesaţi pot trimite în scris la Primăria comunei Obrejiţa propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de acte normative.

Anunt elaborare proiect act normativ privind aprobarea strategiei de evolutie tarifara
2016 – 2022 a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare a S.C. Compania
de Utilitati Publice S.A. Focsani (02.08.2017):


Anunt elaborare proiect act normativ 2016.11.04 nr. 4758

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 aplicabile la nivelul comunei Obrejiţa, judeţul Vrancea.
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale instituite în vederea funcţionării unor servicii publice înfiinţate la nivelul comunei Obrejița, judeţul Vrancea pentru anul 2017
  • Tablou cadru taxe si impozite

Anunt elaborare proiect act normativ 2014.01.23