Rezultatul probei scrise la concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacante de secretar al comunei, din data de 21 februarie 2020, ora 10:00.


Proces – verbal de afișare a rezultatului selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 21 februarie 2020, ora 10.00, proba scrisa, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de secretar al comunei.


În conformitate cu prevederile art. 618 alin (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Primăria comunei Obrejița organizează, în data de 17 martie 2020, ora 10:00, concursul (proba scrisă) de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul contabilitate financiar buget din cadrul Primăriei comunei Obrejița, județul Vrancea.
Pentru mai multe detalii accesați documentele de mai jos.


Anunţ privind concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Obrejița. In atașamentul de mai jos este inclus anunțul, calendarul de examinare, bibliografia și fișa postului.


Anunț privind rezultatele finale la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Obrejița, organizat în data de 30 decembrie 2019 (proba scrisă) ora 10:00


Anunț privind rezultatele la interviul examenului organizat în data de 30 decembrie 2019, ora 12.00 pentru promovarea într-un grad profesional superior celui deținut, a unui funcţionar public din cadrul din cadrul aparatului de specialitate al primarului
com. Obrejița, jud.Vrancea


Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcţionar public din cadrul Primăriei Obrejița, din data de 30.12.2019


Anunț privind rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul Primăriei Obrejița, județul Vrancea, din data de 30.12.2019.


Anunț privind examenul de promovare in clasa a unui functionar din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara.


Anunț privind examenul de promovare grad – pofesional, denumire functie – consilier, grad profesional – principal, grad profesional pt care se organizeaza examenul – superior.


Anunț privind concursul de recurtare pentru ocuparea funcției contractuale de șef SVSU din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Obrejița


Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de paznic din cadrul Serviciului public de paza comunala (1 post)


Anunţ comcurs pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa a-III-a, grad profesional principal din cadrul Compartimentului de autoritate tutelara si asistenta sociala