Anunț privind examenul de promovare in clasa a unui functionar din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara.


Anunț privind examenul de promovare grad – pofesional, denumire functie – consilier, grad profesional – principal, grad profesional pt care se organizeaza examenul – superior.


Anunț privind concursul de recurtare pentru ocuparea funcției contractuale de șef SVSU din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Obrejița


Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de paznic din cadrul Serviciului public de paza comunala (1 post)


Anunţ comcurs pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa a-III-a, grad profesional principal din cadrul Compartimentului de autoritate tutelara si asistenta sociala