Lista funcțiilor publice din cadrul Primăriei comunei Obrejița/ Consiliului local al comunei Obrejița/Asistenți personali / Indemnizații de însoțitori ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice (martie 2018)


Lista funcțiilor publice din cadrul Primăriei comunei Obrejita ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice: