Concesiune spații Dispensar uman, Comnuna Obrejița, județul Vrancea

Data publicare: 11.03.2019

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

  1. Spaţiu în suprafaţă de 41,29 mp,aparţinând domeniului public al comunei Obrejița,situat în incinta imobilului “Dispensar uman Obrejița”,în vederea desfășurării activității stomatologice
  2. Spațiu în suprafață de 58,79 mp, aparţinând domeniului public al comunei Obrejița,situat în incinta imobilului “Dispensar uman Obrejița”,în vederea desfășurării activității de medicină generală