Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 pentru perioada 

anilor 2012-2016: