Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 pentru perioada 

anilor 2012-2016: